O projekte

Po 15 rokoch pasívneho fanúšikovania futbalovému klubu FC BARCELONA dozrel čas s rozhodnutím vytvorenia inštitúcie, ktorá by rozvíjala hodnoty a filozofiu klubu, celkový pozitívny vzťah k očarujúcemu futbalu, ktorým sa FC BARCELONA prezentuje, organizovala zájazdy, stretnutia, semináre a zabezpečovala prevádzku internetovej stránky klubu na Slovensku.

Takouto inštitúciou môže byť v zmysle stanov FC BARCELONA – Supporter club, akási obdoba Fanklubu, pričom celkový proces kreovania takejto inštitúcie trvá v rozpätí od 7-9 mesiacov a ide o pomerne náročnú byrokratickú cestu.

Aj napriek všetkým úskaliam som sa vzhľadom k pozitívnemu vzťahu k FC BARCELONA a možnosti, ktorú prinášajú jej stanovy rozhodol založiť takúto inštitúciu na Slovensku.

Prvou podstatnou vecou, ktorú si človek pri takejto iniciatíve musí uvedomiť a dobre zvážiť je výber správnych ľudí, ktorí sú ochotní časovo, finančne a ľudsky prispieť k vzniku a procesu jej fungovania.

Myslím, že začiatok tohto procesu v podobe výberu správnych ľudí sa podaril a nastáva etapa príprav, ktorá by mala vyústiť do finálneho vytvorenia a verifikovania založenia Supporter clubu FC BARCELONA na Slovensku.

Po podaní žiadosti, FC BARCELONA schválila navrhovaný názov Supporter clubu – Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. Ďalšou úlohou bude príprava zakladateľskej listiny/ stanov občianskeho združenia, ktoré je v zmysle nášho právneho poriadku potrebné založiť, V rámci tohto procesu bude nevyhnutné predregistrovať 70 členov fanklubu, pričom táto predregistrácia je bezplatná.

Touto cestou si Vás dovolím osloviť s požiadavkou o šírenie tejto informácie, v prípade záujmu o členstvo v Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras, zaslať prostredníctvom nižšie uvedeného formulára meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a e-mailový kontakt.

Rovnako budem spolu s kolegami rád, ak budete mať záujem podieľať sa na kreovaní tejto inštitúcie a akoukoľvek formou podporíte jej založenia a ďalšie fungovanie.

Peter Bellás
Prezident Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras